Translate Hebrew   -   Type in Hebrew   -   Hebrew Transliteration   -   Phonetic Hebrew Dictionary   -   Conjugate Hebrew Verbs   -   Hear Hebrew Audio
Enter text: Enter word, phrase or verb root (shoresh) below...
  swap
show Phonetic Hebrew keyboard
close
Keyboard:   Phonetic Israel Standard      Phonetic Keyboard Tips  
Click the Virtual Keyboard above OR just type on your Physical Keyboard! hebrew keyboard


Help improve doitinHebrew.com. Send us your Feedback  

doitinHebrew Phonetic Hebrew Keyboard Tips
 
Just Start Typing
Think aleph sounds like "a"? Try it.
Gimel sounds like "g"? You guessed it again.
 • a = א (aleph)
 • b = ב (bet)
 • c = כ (chaf/kaf)
 • d = ד (dalet)
 • you guess the rest!
Type the wrong letter?
CAPITALIZE IT. It will be the letter you wanted.
For example:
 1. You typed "a" wanting the letter "ע" (ayin)
 2.  But "א" (aleph) came out instead! :-(
 3. CAPITAL "A" = "ע" (ayin) ... happy again
Sample words
 • SloM = שלום  ("hello, goodbye, peace")
 • ani = אני ("I")
 • mdbr = מדבר ("speak")
 • Abrit = עברית ("Hebrew")
Translation: Hebrew to English
לווייתן
Whale
Frequency of Use of "לווייתן" : Average *  1.05
*approx. occurrences per million printed words :: Mean=2.11 STDEV=57.89
The University of Edinburgh School of Informatics
Bing Translate
Whale
Reverso.net Translate  view
Whale
Morfix.co.il Dictionary  view

לִוְיָתָן    whale ; (biblical) leviathan, sea monster ; (colloquial) gangster chief, "big fish"

לִוְיָתָן   (astronomy) Cetus

לְוָיָה    funeral ; accompaniment, escort

doitinHebrew.com Phonetic Translation

liv'yatan    whale ; (biblical) leviathan, sea monster ; (colloquial) gangster chief, "big fish"

liv'yatan   (astronomy) Cetus

l'vayah    funeral ; accompaniment, escort

Milon.co.il Dictionary 

לווייתן


Hebrew-English
לוויה
  funeral, obsequies
 
לווייתן
  whale, leviathan, cetacean
 
לווייה (>>לוויה)
  funeral, obsequies


Hebrew Thesaurus
לוויה
(נ') טקס קבורה, טקס השכבה, הובלת המת לקברו, ליווי המת לקברו, פמליית המלווים את המת
 
לווייתן
(ז') יונק מימי, בעל-חיים גדול, דג ענק, גדול היונקים; סוחר גדול, איל-עסקים, איל-מסחר
 
לווייה (>>לוויה)
(נ') טקס קבורה, טקס השכבה, הובלת המת לקברו, ליווי המת לקברו, פמליית המלווים את המת

Wikipedia ויקיפדיה העברית-האנציקלופדיה החופשית
לווייתנאים

לווייתנאים (שם מדעי: Cetacea) הם סדרה של יונקים ימיים, שכמה מהמינים המשתייכים אליה הם מבעלי-החיים הגדולים בעולם. במשך מיליוני שנים הסתגלו הלווייתנאים יותר מכל יונק אחר לחיים במים. על-סמך ממצאים רבים, משערים החוקרים שהלווייתנאים התפתחו מיונקים יבשתיים ועברו בהדרגה לחיים באוקיינוסים. גופם דמוי-הפלך מאפשר תנועה קלה במים; רגליהם הקדמיות השתנו לסנפירים; רגליהם האחוריות נעלמו ונותר להן זכר רק בדמות עצמות שרידיות מנוונות — הן לא מחוברות לעמוד השדרה וחבויות בתוך הגוף; הזנב התחלף בסנפיר זנב מאוזן, המחולק לשתי אוּנוֹת ומאפשר ניווט קל במים; חוש הריח שלהם אבד או שהוא אינו מפותח היות שאין בו צורך במים; כמעט כל שער גופם נעלם; שכבת שומן עבה מפרידה בין גופם לבין המים הקרים; והתאמות פיזיולוגיות והתנהגותיות נוספות הקיימות אצלם מקלות על החיים בסביבה ימית.

סדרת הלווייתנאים כוללת בסביבות 90 מינים, כולם חיים באוקיינוסים, מלבד חמישה מיני דולפינים החיים במים מתוקים. הלווייתנאים החיים מחולקים לשתי תת-סדרות: לווייתני מזיפות (Mysticeti) ולווייתני שיניים (Odontoceti; ובהם גם דולפינים); בעבר התקיימה תת-סדרה נוספת: לווייתנים קדומים במרבית המקרים לווייתני המזיפות גדולים באופן משמעותי מלווייתני השיניים, הקטנים והמהירים יותר, וכמה מלווייתני המזיפות הם מבעלי החיים הגדולים ביותר בכדור הארץ. לווייתני השיניים מתאפיינים בשיניים חדות, והם ציידים מהירים שניזונים מדגים ומיצורים ימיים אחרים. לעומתם לווייתני המזיפות הם חסרי שיניים ובמקום זאת יש להם מזיפות ארוכות דמויות מסננת, שבעזרתן הם מסננים פלנקטון מהמים.

באופן מסורתי, מחולקים הלווייתנאים לשתי קבוצות: דולפינים ולווייתנים. הן הלווייתנים והן הדולפינים ידועים באינטליגנציה הגבוהה שלהם, שמנוצלת לעתים על ידי האדם למופעי ראווה. בערך זה, כאשר מדובר על "לווייתנאים" הכוונה היא לסדרה (Cetacea) כולה, לרבות הדולפינים והפוקנות; וכאשר מדובר על "לווייתנים", הכוונה היא לכל הלווייתנאים שאינם דולפינים או פוקנות, כלומר למיני הלווייתנאים הגדולים.


להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License
My Search History
--
clear history
Share doitinHebrew